Napisz do nas Ustaw naszą stronę jako startową Dodaj naszą stronę do Ulubionych Nagrania Zdjęcia Opiekun - Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina  103.1 FM Diecezja Kaliska  

 

 

 

 
                                     


 
 

Witamy serdecznie wszystkich internautów!

poniżej Apel do młodzieży

To zdjęcie podobnie jak większość zdjęć wykonał ks. Mariusz Pohl

Jeśli jesteś na tej stronie - to wiedz, że jest ona napisana specjalnie z myślą o Tobie!

 

Chcielibyśmy, aby ukazywały się na niej wszystkie drobinki z życia młodych naszej kaliskiej diecezji. Wiemy jednak, iż łatwiej jest coś rozpocząć, niż kontynuować - dlatego zapraszamy Was do współpracy i budowy tejże stronki :-) Jak widzicie po lewej stronie umieściliśmy zakładki stron, które są jeszcze w budowie. Może i jest to trochę irytujące, że jeszcze nie można na nich odnaleźć zbyt wiele, ale "nie od razu Rzym zbudowano" - tym bardziej tyle podstronek! :-)

 

W miarę rozwoju tej strony będą się pojawiały nowe zakładki w menu - tak, aby to, co tu znajdziecie odpowiadało Waszym oczekiwaniom - dzielcie się już teraz swoimi spostrzeżeniami - w pierwszych chwilach funkcjonowania witryny Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Kaliskiej - do miłego klikania!

 

Apel do młodzieży

 

POCHWAŁA POLSKOŚCI

 

Jak dobrze być Polakiem!

Historia Polski jest wspaniała!

 

List otwarty „SOLIDARNOŚCI” nie tylko dla młodzieży (młodych z lat 80-tych)

           

.Boże, któryś stworzył nas Polakami

i polskiej ziemi żywisz nas darami.

Co polskim słowem pozwalasz sławić,

Prosimy, racz polskiej ziemi błogosławić

 

Bardzo serdecznie witamy Was, młodzi Przyjaciele i gorąco (w te dni zimowe) pozdrawiamy! Szczególnie serdecznie witamy uczennice i uczniów Szkół Gimnazjalnych, Zawodowych, Licealnych, do których przede wszystkim nasze słowa kierujemy.

Młodzi Przyjaciele! Piszemy do Was my członkowie „Solidarności”, którzy byliśmy w waszym wieku w latach rodzenia się naszej narodowej niepodległości na przełomie lat 70 i 80-tych ubiegłego wieku.

Młodzi Rodacy! Pragniemy podzielić się z Wami m.in. naszymi wspomnieniami jak marzyliśmy i dążyliśmy do wolnej i niepodległej Polski, gdy byliśmy tak, jak wy dziś, nastoletnią młodzieżą.

Wówczas słyszeliśmy głos Ojca Świętego do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte: „Przyszłość Polski zależy od Was i musi od Was zależeć. To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze ″być″ i nasze ″mieć″. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość naszego ″być″ i ″mieć″ nie zależała od nas. Każde pokolenie Polaków, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich dwustu lat, ale i wcześniej, przez całe tysiąclecie, stawało przed tym samym problemem, można go nazwać problemem pracy nad sobą, i – trzeba powiedzieć – jeżeli nie wszyscy, to w każdym razie bardzo wielu nie uciekało od odpowiedzi na wyzwanie swoich czasów. Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna...”

           

A tymczasem? Powróćmy do początków naszych dziejów.

 

Historia dziejów ludzkości uczy, że nie można poznać dobrze dziejów jakiegoś narodu, bez historii innych narodów. Jesteśmy (jako naród - Polacy) w zdecydowanej większości chrześcijanami, więc łatwiej nam będzie zrozumieć historię narodów poprzez opisane w Starym Testamencie losy Izraela.

Jeśli król żydowski był prawym człowiekiem, to jego naród żył zgodnie z nakazami Boga. Jego ludzie (poddani króla) wiedli spokojny i dostatni żywot!

A jeśli królował człowiek odrzucający Boga, który dbał tylko o prywatę, był kłamcą lub rozpustnikiem – Izrael przegrywał wojny, a naród cierpiał biedę, będąc często w niewoli.

Podobnie było w Polsce królów. Podobnie w XX wieku pod kierownictwem naczelników, I sekretarzy i premierów.

Drodzy, Młodzi Rodacy! Wiecie z lekcji historii, że dzieje naszej Ojczyzny były tragiczne w ostatnich kilku wiekach ale pełne poświęcenia i chwały!

To nic, że dziś w nie zawsze życzliwych nam mediach, niektórzy próbują usilnie naszą historię, dorobek Polski wyśmiać i zohydzić!. To nic, że prześcigają się w zarzucaniu nam zbytniej agresywności, braku tolerancji, antysemityzmu, klerykalizmu itd.

A, że Polacy nie mają się czego wstydzić!

Historia Polski jest wspaniała.

Tylko nie znający historii Polski mogą wątpić!. Posłuchaj !!!

 

Polacy jako zbiorowość (indywidualnie można ich nie lubić i cenić, ale to nie zmienia oceny zbiorowości), tak mają lepszą, mniej brutalną, bardziej ludzką historię niż wszystkie inne liczące się narody w Europie.

Prowadzili po większej części wojny sprawiedliwe, obronne, anektowali (przygarniali) inne terytoria przez unię i inkulturację (wrastanie w kulturę).

Nie kolonizowali krajów (tzw. trzeciego świata).

Nie wyróżniali się agresywnością (np. nie było królobójstw), wcześnie ukonstytuowali się jako naród świadomy swoich celów (co nie znaczy, że Polska nie padała ofiarą prywaty oraz indywidualnego a także zbiorowego egoizmu).

Polacy nie prowadzili wojen religijnych, tolerowali, wyznawców innych religii. I Rzeczpospolita była krajem bez stosów, przyjęli Żydów wypędzonych z całej Europy i udzielili im przywilejów nieznanych w innych krajach. Król Polski nie był i nie chciał być panem sumień swych poddanych. Podczas II wojny światowej władze nie kolaborowały z okupantem niemieckim.

Polacy wytworzyli przez 1000 lat wspaniałą kulturę. Zniewoleni przez prawie 200 lat walczyli na wszystkich frontach o wolność  waszą i naszą! („Głos” – 1989)

 

Pokaż nam taki drugi naród w Europie!!!

 

Kochamy Cię Polsko, Ojczyzno nasza i piszemy ten list do was, młodzi Rodacy w roku 2009, w roku, wielkich rocznic wojen i walk o naszą niepodległość!.

Ojciec Święty, Umiłowany nasz Rodak, Jan Paweł II z wielką odpowiedzialnością za Kościół i Ojczyznę, jeszcze będąc w Krakowie, uczył nas jak kochać Polskę.

Oto Jego słowa : „Ojczyzna jest nasza Matką ziemską. Polska jest Matką szczególną. Nie łatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest Matką, która wiele wycierpiała i wciąż na nowo cierpi”. Dlatego, należąc do Chrystusa powinniśmy zachowywać Jego przykazanie miłości, to znaczy: „podjąć wezwanie do służby bliźniemu, wnosić własny wkład w życie społeczeństwa, pracować do dobra ojczyzny i całego świata”. A poza tym: „Jesteście synami Bożymi: bądźcie z tego dumni! Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody, która narzuca styl życia niezgodny z chrześcijańskimi ideałami, nie pozwólcie mamić się złudzeniom konsumizmu. Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich. Nie sprawcie Mu zawodu, bo w ten sposób wy sami spotkalibyście się z zawodem…”

Papież, podkreślając charakterystyczne w młodym wieku podkreślanie prawa wolności, stwierdza również: „Wolność jest właściwością człowieka, Bóg go stworzył wolnym. Stworzył go wolnym, dał mu wolną wolę bez względu na konsekwencje… Wolność jest wymiarem bytu człowieka, wymiarem bytu osobowego i wymiarem bytu wspólnotowego… Myśmy kiedyś w przeszłości, my Polacy, nasi praojcowie, zawinili wobec wolności. Nazywaliśmy to ″złotą wolnością″, a okazała się zmurszałą! Ale na pewno to pokolenie, które już przeszło… pokolenie przy końcu tego stulecia musi sobie na nowo stawiać sprawę wolności. I to jest zadanie, przed którym się nikt nie może cofnąć. Wszyscy są do tego zobowiązani przez sam fakt, że należą do tej wspólnoty, do tego narodu”. I dlatego pełen troski zwraca się w modlitwie: „Naucz tych młodych ludzi właściwego używania wolości. Naucz ich, że największą wolnością jest całkowite oddanie samego siebie. Naucz ich, co znaczą słowa Ewangelii: ″kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je″ (Mt10,39)”.

 

Drodzy, Młodzi Przyjaciele! Musimy przyznać, że piszemy do Was ten list z wielką obawą o przyszłość Polski! Choć na ogół jesteśmy sceptyczni co do wyników badań opinii społecznej, to bardzo niepokoją nas sondaże z różnych ośrodków prognozowych dotyczących obecnej młodzieży, z których wynika, że zdecydowana większość! z was (60-70 %) nie interesuje się polityką oraz najnowszą historią Polski !!!

Nasze pokolenie młodzieży lat 70/80 tych ubiegłego wieku, nie miało dostępu do wolnych i niezależnych mediów. Z wypiekami na twarzy, często ukradkiem czytaliśmy gazetki z podziemia (tzw. II-go obiegu), chciwie słuchaliśmy „Głosu Ameryki”, „RWE”, bo chcieliśmy się dowiedzieć jak najwięcej o dążeniach do wolnej Polski. Dlatego też najliczniej młodzież i młodzi robotnicy zasilali szeregi Związków Zawodowych (N.Z.Z. „Solidarność”).

Dziś słuchając wyłącznie mediów komercyjnych, publicznych, wydać się wam może, że orientujecie się w aktualnej polityce i historii bardzo dobrze.

Myśmy w latach 80-tych wiedzieli, że telewizja państwowa kłamie i mieliśmy prawdziwe wiadomości z trudno dostępnych źródeł. Dzisiaj tego problemu nie ma; wolne media, choć wyśmiewane są  (pomniejszane przez procesy) i przemilczane, to jednak nie są zagłuszane, a gazety mało kolorowe pisane na tanim szarym papierze z prawdziwie polskimi, niezależnymi wiadomościami – są dostępne w każdym niemal kiosku!

Pisząc o Polsce nie można ominąć (pojęcia) patriotyzmu. W naszym krótkim liście nie sposób omówić wszystkie postawy patriotyczne. Jedną opisaliśmy już – to konieczność korzystania przede wszystkim z polskich, niezależnych mediów, nie atakując patriotyczne postawy Polaków oraz religię i Kościół. Zapewniamy was, że mocna wiara w Boga pozwoliła nam wytrwać w dążeniach do niepodległej i wolnej Polski w latach 80-tych.

A Kościół, Księża niejednokrotnie chronili nas i podtrzymywali nadzieję w najcięższych chwilach. Tak, tak. Polskość to m.in. patriotyzm, religijność ….

Jak wy rozumiecie: polskość, patriotyzm, polską rację stanu itp. ?

 

Inna cecha (postawa) patriotyzmu to kupowanie jak tylko możliwe polskich produktów (lub produktów wytwarzanych w Polsce). Pamiętajmy, że wiele państw zachodnich po II wojnie światowej apelowało o zakupy w ich krajach. Oni byli wtedy w tzw. okresie kryzysowym. A czy większość Polaków żyjąca obecnie na linii ubóstwa nie tkwi w kryzysie? Patriotyczna postawa przejawia się podczas wyborów do władz samorządowych, państwowych, europejskich.

Pewnie 14-latkowie powiedzą, że są za młodzi, że jeszcze 4 lata aby móc głosować. Trzeba wam wiedzieć, że w Parlamencie Europejskim wiele jest głosów za umożliwieniem 16 – latkom prawa głosu a są tacy, którzy pragną aby 14-latkowie mogli wybierać.

Przy okazji mowy o wyborach prosimy was: nie słuchajcie tych, co odradzają wam głosowanie ! To nie są patrioci!!! Polityka nie znosi próżni, ktoś zawsze musi mieć władzę.

Tacy ludzie są niespełna rozumu, lub tchórze albo karierowicze, którzy donosili na rodaków – opozycjonistów. Albo też zdrajcy Polski, czyli sprzedawczyki wysługujący się obcym mocarstwom!

Wiemy, że to są mocne słowa. Ale  mamy prawo was przestrzec !!! Wiele wycierpieliśmy wówczas w latach 80-tych. (cierpimy do dziś w wskutek działań tych „Rodaków”! A nasi koledzy ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach zabici przez nieznanych sprawców. Nasze teorie spiskowe dziejów (oszołomskie, ciemnogrodzkie) z lat 90-tych sprawdziło się.

Nie możemy ominąć tematu podpisania Traktatu Lizbońskiego. Decyzja w tej sprawie, to naszym zdaniem, bardzo ważny moment w historii Polski.

Nasz Papież mówił do nas: „Myśląc o Europie, troszczę się przede wszystkim o to, aby zachowała ona swoje chrześcijańskie dziedzictwo i pozwoliła mu owocować. Nie można bowiem zaprzeczyć, że tradycja kulturowa kontynentu zakorzeniona jest nie tylko w dziedzictwie grecko-rzymskim, lecz także w spuściźnie judeochrześcijańskiej, która przez wieki stanowiła jej najgłębszą istotę…” Tymczasem trzeba „…przypomnieć utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca o wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię”. Stąd: „Nowy porządek prawny, aby rzeczywiście służył pomnażaniu autentycznego dobra, musi uznawać i chronić te wartości, które stanowią najcenniejsze dziedzictwo humanizmu europejskiego. To on właśnie zagwarantował i wciąż gwarantuje Europie szczególne miejsce w dziejach cywilizacji…”

Polska zawsze stanowiła ważną część Europy i dziś nie może wyłączać się z tej wspólnoty, z tej wspólnoty, która wprawdzie na różnych płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów, opartą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji. Wejście w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego narodu i bratnich Narodów słowiańskich wyrazem jakieś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy…” W tej sytuacji: „Słuszne jest dążenie do tego, aby Polska miała swe należne miejsce w ramach politycznych i ekonomicznych struktur zjednoczonej Europy. Trzeba jednak, aby zaistniała w nich jako państwo, które ma swoje oblicze duchowe i kulturalne, swoją niezbywalną tradycję historyczną związaną od zarania dziejów z chrześcijaństwem. Tej tradycji, tej narodowej tożsamości Polska nie może się wyzbyć. Stając się członkiem Wspólnoty Europejskiej, Rzeczpospolita Polska nie może tracić niczego ze swych dóbr materialnych i duchowych, których za cenę krwi broniły pokolenia naszych rodaków”.

My także uważamy, że nie możemy niczego utracić z naszych zdobyczy, tradycji i wiary.

Tymczasem Unia Europejska jest bezbożnym związkiem państw naszego niegdyś najbardziej chrześcijańskiego kontynentu. W prawach spisanych UE nie ma  odniesienia do Boga, Jego praw i przykazań.

Nasz Papież pisał, że „demokracja bez chrześcijańskich wartości rodzi jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. Czym były bezbożne totalitaryzmy: niemiecki i sowiecki, nie musimy przypominać (spytajcie raz jeszcze rodziców, dziadków). Czy wobec tego Polacy mogą dopuścić do utraty Karty Praw Podstawowych oraz jakichkolwiek większych ograniczeń suwerenności.?

Musicie mieć własne zdanie, co sądzić o „łagodnych” zachowaniach Parlamentarzystów Europejskich względem Prezydenta Czech, jeszcze wolnego kraju?

Musicie … w tym wypadku nie oznacza nakazu wprost, tylko, lecz raczej wyrażenie mocy. Papież mówił do nas : „Musicie być mocni. Musicie być mocni, mocą wiary!” Tej mocy Wam potrzeba więcej niż kiedykolwiek dawniej.

Zachodni, nie polscy, politycy prognozują, że wskutek obecnych tendencji gospodarczych, militarnych w roku 2012 ze strony jednego z naszych sąsiadów grozi nam niebezpieczeństwo (wojna! gaz!...). To są prognozy z obcych państw, być może nie do końca nam życzliwe, lecz my już dziś musimy wiedzieć jakich szukać sojuszników i jak się zabezpieczyć!!! I znów musimy wiedzieć, czy rzeczywiście musimy zarobić na instalacji w Polsce tarczy antyrakietowej przez USA.

Drodzy, Młodzi Przyjaciele!. Ta opisana powyżej wiedza będzie także i wam potrzebna, aby dokonać wielu właściwych wyborów. Wkrótce wybory do PE.

Nie wybierajcie tych, którzy walczą z Kościołem. Choćby ze względu na wkład cierpienia Jana Pawła II, Prymasów, Biskupów, Ks. Jerzego. Nie wybierajcie tych co chcą ograniczyć IPN, bo są tam kopie dokumentów (oryginały zostały zniszczone) ujawniających zdradziecką działalność tych, którzy chcą zostać euro parlamentarzystami.

W Polsce są obecne dwie największe Partie Polityczne, które „wyrosły” na ideałach i korzeniach „Solidarności”. Nie będziemy teraz pisać, która z nich jest lepsza. Należy bacznie i ciągle poznawać je po czynach! My możemy jedynie apelować do jedności i solidarności, a przede wszystkim do zgodności w najważniejszym: do jedności w polityce zagranicznej!

 

Drodzy, Młodzi Rodacy! Jeśli tylko cały list przeczytaliście – to już wam dziękujemy za wytrwałość! Będziemy Wam jeszcze bardziej wdzięczni, jeśli odpiszecie na nasz list.

(Odpowiedź: nasze błędy, porażki, sukcesy, jak bronić naszej suwerenności, niepodległości, jaka jest polska racja stanu?)

 

 

Członek „Solidarności”

 

 
   
 LICZNIK ODWIEDZIN
Licznik trafień